Взаємозв’язок питань охорони довкілля та енергетики є очевидним, тому формування і реалізація енергетичної політики повинні враховувати існуючі екологічні виклики. Що стосується Енергетичного Співтовариства, то така вимога юридично закріплена зобов’язанням імплементувати чотири екологічних директиви ЄС. Ми проводимо регулярний моніторинг та аналіз імплементації таких директив та лобіюємо прийняття відповідного законодавства та ефективне виконання зобов’язань України у цій сфері.