Оцінка впливу на довкілля (ОВД) та стратегічна екологічна оцінка (СЕО), як важливі та необхідні інструменти екологічної політики та контролю, є одним з наших пріоритетів. Наше основне завдання – впровадження сучасної європейської моделі ОВД та СЕО у відповідності до кращих практик та права ЄС. Окрім традиційних інструментів, ми працюємо над  впровадженням інноваційних підходів до екологічного контролю, зокрема рейтингу підприємств-забруднювачів.